List študentom

Vážené kolegyne a kolegovia, za dvadsaťtri rokov pôsobenia katedry nemal ešte ani raz ani jeden jej vedúci dôvod osloviť v takej vážnej veci všetkých študentov naraz. Nechcem teraz uvažovať, prečo sa vírus s takou intenzitou dostal do Európy. On SA sám nešíri, šíri ho nie často nerozumný HOMO SAPIENS. V kritickej situácii najlepšie sa spozná … Čítajte viac

Ponuka práce:

Výberové konania na pozície v OBSE v rámci Junior Professional Officer Programme Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) so sídlom vo Viedni ponúka študentom vysokých škôl a/alebo postgraduálneho štúdia z účastníckych štátov OBSE možnosť prihlásiť sa do výberového konania na pozície v OBSE v rámci Junior Professional Officer Programme. Obsadzovať sa tento rok bude 22 pozícií, ktoré sú uvedené v prílohe. … Čítajte viac

Stáž v OBSE vo Viedni

Stáže v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) so sídlom vo Viedni ponúka študentom vysokých škôl a postgraduálneho štúdia, ako aj absolventom z účastníckych štátov OBSE vo veku do 30 rokov možnosť prihlásiť sa do výberového konania na 2 – 6 mesačné stáže na Sekretariáte v … Čítajte viac