List študentom

Vážené kolegyne a kolegovia, za dvadsaťtri rokov pôsobenia katedry nemal ešte ani raz ani jeden jej vedúci dôvod osloviť v takej vážnej veci všetkých študentov naraz. Nechcem teraz uvažovať, prečo sa vírus s takou intenzitou dostal do Európy. On SA sám nešíri, šíri ho nie často nerozumný HOMO SAPIENS. V kritickej situácii najlepšie sa spozná … Čítajte viac