DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE
vo štvrtok 17. 02. 2022

14.30 – 15.00 vestibul Filozofickej fakulty
 Informácie o fakulte a študijných programoch v ak. roku 2022/2023

Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre

Stretneme sa vo virtuálnej miestnosti: https://meet.ukf.sk/DOD2022_KPES

Adresa: Boženy Slančíkovej 1 (bývalý hotel Nitra, teraz ŠD UKF Nitra, vysoká oranžová budova za mostom), 1. poschodie, vpravo

•    študijné programy politológia, politológia – filozofia

15.00 – 15.15 Prezentácia štúdia a prezentácia katedry formou promo videa
________________________________________
15.15 – 15.45 Moderovaná diskusia s učiteľmi a študentmi katedry
________________________________________
15.45 – 17.30 Moderovaná diskusia s diplomatom Petrom Weissom