Deň otvorených dverí na katedre

Zaujímajú ťa spoločenské pohyby a trendy na Slovensku, v Európe a u kľúčových hráčov sveta? Chceš poznať hlbšie ich príčiny? Zunovalo ťa byť iba pasívnym ohnivkom politického diania, ktoré večne náš život ohýba ako vietor steblo trávy a rád by si mu profesionálne rozumel? Chceš sa vďaka získaným vedomostiam cítiť slobodnejším?

Pozývame ťa na Deň otvorených dverí 2019, ktorý sa bude konať v piatok 22. novembra 2019.

 Podujatie sa začne v Akropole  FF UKF v Nitre (Hodžova ulica 1) o 9.00 (asi 7 minút pešo od železničnej a autobusovej stanice), kde v priebehu asi tridsiatich minút záujemci získajú informácie všeobecného charakteru o študijných programoch ponúkaných Filozofickou fakultou UKF v Nitre v akademickom roku 2020/21.

Po 10.00 budeme pokračovať na jednotlivých pracoviskách. Čas 10.00 – 13.00 hod.  bude k dispozícii pre prezentáciu študijných programov na jednotlivých pracoviskách FF UKF v Nitre vo viacerých budovách. 

Naša katedra sa nachádza asi 10 minút od Hodžovej ulici, dá sa k nej dostať príjemnou prechádzkou popri rieke po Nábreží mládeže alebo odviezť sa autobusmi č. 2, 4 (vystúpiť treba na rovnomennej zastávke).

Kedy?

V piatok 22. novembra 2019

Kde?

Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre, Boženy Slančíkovej 1 (bývalý hotel Nitra, teraz ŠD UKF Nitra, vysoká oranžová budova za mostom), 1. poschodie, vpravo

Program na katedre

10:00 – 13:00

– stretnutie a diskusia s vedúcim katedry o štúdiu a uplatnení absolventov katedry s učiteľmi katedry, prezentácia študijných programov a informácie o štúdiu

–  stretnutie a diskusia s ďalšími učiteľmi katedry

 – diskusia so študentmi katedry o štúdiu a živote na katedre a mimo nej

 

Čo sa počas štúdia naučíte…

Nahliadnete do politických teórií, naučíte sa politicky myslieť, preniknete hlbšie do pohybov na Slovensku, na celom európskom kontinente a v najdynamickejších krajinách Ázie. Spoznáte bližšie kultúru, náboženská, národy, históriu a súčasné politické procesy bližších i vzdialených štátov, ktoré najviac vplývajú na podobu dnešného sveta. Preniknete do tajov medzinárodných vzťahov, integračných, ale aj dezintegračných procesov, otázok vojny a mieru, spolupráce a konfliktov. Ľahšie si vysvetlíte javy okolo seba a stanete sa tým slobodnejšími. Naučíte sa kriticky a zodpovedne myslieť.

Život na katedre

Viete, ako sa rýchlo dostať do Europarlamentu, OSN, Rady Európy alebo Európskej komisie?

Nie? Stačí, ak nastúpite do toho správneho dopravného prostriedku. Čaká na vás na katedre a  odvezie vás na odborné exkurzie do všetkých európskych inštitúcií.

Máli sa vám pár dní v  zahraničí? Využite študentské mobility a  strávte semester na Cypre, vo Francúzsku, Nemecku, Bulharsku, Veľkej Británii, Poľsku alebo v Českej republike.

Chcete vedieť viac o politickom dianí priamo zo zdroja? Katedra pre vás pravidelne organizuje diskusné fóra, besedy s osobnosťami politického života, prednášky a semináre s odborníkmi z praxe.

Radi beriete iniciatívu do vlastných rúk? Realizujte sa v rámci ŠVOUČ, na konferenciách a odborných seminároch.

Máte dosť teórie? Hor sa do praxe! Na vlastnej koži ju okúsite na stážach v domácich i  zahraničných politických, štátnych, mimovládnych a medzinárodných organizáciách.

Chcete si len tak prevetrať hlavu? Podniknite s nami v apríli výstup na Zobor a pokochajte sa pohľadom na hlaváčika jarného – symbol našej katedry.

Viete, čo je beánia? Nie? Príďte, uvidíte (možno i zvíťazíte), ale hlavne neoľutujete. Garantujeme perfektnú zábavu! Neváhajte! Tešíme sa na vás už v budúcom akademickom roku!

Čo s diplomom v rukách?

Dvere sú pre vás otvorené v orgánoch štátnej správy a  samosprávy, môžete sa stať lídrom alebo hovorcom politických strán, radi vás zamestnajú v mimovládnych i medzinárodných organizáciách a  zaujímavú prácu nájdete aj v masmédiách.