Aktuálna ponuka štúdia – druhé kolo prihlasovania na štúdium

Otvorili sme druhé kolo prihlasovania sa na štúdium. Prihlášku si môžete podať do 10. augusta 2022.
Všetky študijné programy, ktoré UKF ponúka záujemcom o štúdium, sú akreditované, t. j. úspešne prešli akreditačným konaním, v ktorom sa posudzuje splnenie personálnych a materiálnych podmienok, nevyhnutných na realizáciu štúdia, kvalita výskumu a publikačných výstupov na univerzite v predmetnej oblasti vedy.
Ponuka štúdia na Filozofickej fakulte tu: