Harmonogram akademického roka

Harmonogram AR 2020/2021

Začiatok výučby v zimnom semestri:
28. septembra 2020
Zápisy študentov:

Zápisy sa realizujú elektronicky. Postup nájdete v článku Zápis na štúdium.
Zimný semester:
Výučbové obdobie: 28. 9. 2020 – 19. 12. 2020 (12 týždňov)

Skúškové obdobie: 21. 12. 2020 – 12. 2. 2020 (8 týždňov)

Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2020

Termín prihlásenia sa na tému diplomovej, resp. bakalárskej práce: do 30. 11. 2020

Predzápisy na letný semester: od 26. 10. 2020 do 13. 11. 2020

Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 18. 12. 2020

Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 12. 2. 2021
Celouniverzitná dovolenka: 23. 12. 2020 – 5. 1. 2021 (nástup do práce 7. 1. 2021)
Imatrikulácie:

FPV                   12. 11. 2020 o 9.00 h

FSVaZ                12. 11. 2020 o 11.30 h

FSŠ                   10. 11. 2020 o 11.30 h

FF                      11. 11. 2020 o 10.00 a 12.30 h

PF                     10. 11. 2020 o 9.00 h
Študentské dni nitrianskych univerzít: 11. 11. – 27. 11. 2020 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

17. 11. 2020 – utorok – Deň boja za slobodu a demokraciu

24. 12. 2020 – štvrtok– Štedrý deň

25. 12. 2020 – piatok – 1. sviatok vianočný

1. 1. 2021 – piatok – Nový rok

6. 1. 2021 – streda – Sviatok Troch Kráľov

2. 4. 2021 – piatok – Veľký piatok

5. 4. 2021 – pondelok – Veľkonočný pondelok

1. 5. 2021 – sobota – Sviatok práce

8. 5. 2021 – sobota – Deň víťazstva nad fašizmom 5. 7. 2021 – pondelok – sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
Letný semester:

Výučbové obdobie: 15. 2. 2021 – 15. 5. 2021 (13 týždňov)
  • končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia – všetky fakulty: 15. 2. 2021 – 17. 4. 2021 (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 17. 5. 2021 – 10. 7. 2021 (8 týždňov)
  • Končiace ročníky Bc. štúdia – všetky fakulty: 19. 4. 2021 – 15. 5. 2021 (4 týždne)
  • končiace ročníky Mgr. štúdia – všetky fakulty: 19. 4. 2021 – 7. 5. 2021 (3 týždne)
Predzápis na zimný semester 2021/2022: 15. 3. – 3. 4. 2021

Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 9. 7. 2021

Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 19. 9. 20201
Štátne skúšky 

 Činnosť Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium
 Odovzdanie záverečných prác  17. 4. 2021*  17. 4. 2021*
 Posúdenie záverečných prác  18. 5. 2021  15. 5. 2021
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 1. termín
 —————–  19. 5. – 21. 5. 2021
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 2. termín
 —————–  24. – 25. 8. 2021
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 3. termín
 —————–
 Podľa harmonogramu

1. termín AR 2021/22***

 ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín  27. 5. – 5. 6. 2021  20. 5. – 31. 5. 2021
 ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín  25. 8. – 27. 8. 2021**  25. 8. – 27. 8. 2021**
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 3. termín
Podľa harmonogramu

1. termín AR 2021/22***

Podľa harmonogramu

1. termín AR 2021/22***

Poznámky a vysvetlivky:
*Študent sa môže prihlásiť v AR 2020/21 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2021.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia spoplatnenú podľa Smernice o školnom a poplatkoch platnej pre AR 2021/22.

Promócie:

Fakulta prírodných vied: 17. – 18. 6. 2021, 6. – 7. 7. 2021, 5. 10. 2021
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 30. 6., 1. – 2. 7. 2021
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 28. – 29. 6. 2021, 8. 7. 2021
Filozofická fakulta: 21. – 22. 6. 2021, 8. – 9. 7. 2021, 7. – 8. 10. 2021
Pedagogická fakulta: 23. – 25. 6. 2021, 6. 10. 2021

Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 17. 6. 2021

Promócie Nitrianskej letnej univerzity: 14. 7. 2021
Prijímacie skúšky:

bakalárske štúdium:
  • PF a FSVaZ: 12. – 15. 4. 2021
  • FPV, FSVaZ, FSŠ a FF: 7. – 11. 6. 2021
magisterské štúdium – všetky fakulty: 7. – 11. 6. 2021
doktorandské štúdium – všetky fakulty: 28. 6. – 2. 7. 2021
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 29. 7. 2021
Odporúčaný termín letnej dovolenky: 11. 7. – 13. 8. 2021

Deň otvorených dverí – jesenný termín: 26. – 28. 11. 2020
Fakulta prírodných vied: 26. 11. 2020
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 28. 11. 2020
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 28. 11. 2020
Filozofická fakulta: 27. 11. 2020
Pedagogická fakulta: 26. 11. 2020

Univerzitný deň otvorených dverí – všetky fakulty: 18. 2. 2021
Nitrianske univerzitné dni: 21. 4. – 7. 5. 2021 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)
Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)