INFORMÁCIA pre I. ročník POLITOLÓGIA a EUROÁZIJSKÉ ŠTÚDIÁ

Stretnutie s tútorom pre prvý ročník bude vo štvrtok 22.9. o 11.00 v učebni BSB 131.

Učebne označené ako BSB znamenajú učebne v budove študentského domova Nitra (tehlovočervená budova pri rieke). Euroázijské štúdiá budú mať Ruský jazyk v budove na Štefánikovej ulici, kde sa nachádza dekanát (za Mlynmi).