Kariéra v inštitúciách Európskej únie (EU Careers)

Pozývame vás na stretnutie s pracovníkmi MZVaEZ SR a EPSO

Dňa 24. 4. 2023 o 11:00 na BSB 126 (ŠD UKF, Slančíkovej 1)

Témou stretnutia je Kariéra v inštitúciách Európskej únie (EU Careers)

Program stretnutia:

  1. Úvodné vystúpenie: Iveta Hricová, riaditeľka odboru všeobecných, inštitucionálnych a personálnych záležitostí EÚ, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:
  2. Rita Hinek, External Communication, European Personnel Selection Office EPSO,
  3. Mária Sláviková, generálne riaditeľstvo pre konkurencieschopnosť, DG COMPET, Európska komisia
  4. Silvia Antalová, absolventka, Blue Book stáže

Pozvánka na stretnutie s pracovníkmi MZVaEZ SR a EPSO