Oznam a ponuka nielen pre študentov politológie!

Dovoľujeme si informovať, že od dnešného dňa, t.j. 18. februára do 18. marca 2022 sa študenti univerzity/fakulty môžu prihlasovať do programu EU Career Ambasadors.
Študenti, ktorí majú záujem prihlásiť sa do programu, vyplnia prihlášku na stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov

EPSO: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_sk
Kandidáti vybratí do užšieho výberu sa zúčastnia v polovici apríla krátkeho online interview.
Úspešní kandidáti budú vybratí najneskôr v máji 2022. Následne absolvujú školenie organizované EPSO/EU Careers v októbri 2022 priamo v Bruseli, resp. online (v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie). Informácie ku školeniu budú zaslané neskôr.

EU Career AMB 2022