Ponuka stáže v OBSE tu:

MZVaEZ SR sa na nás obrátilo s ponukou stáže v OBSE pre študentov vysokých škôl. OBSE vypísalo výberové konanie na obsadenie 30 miest pre (neplatených) stážistov. Uzávierka prihlášok 25. 7. Informácie o stáži v OBSE: Je možné čerpať štipendium na stáž cez program ERASMUS! Pokyny k stážam Erasmus: Všetky potrebné formuláre, bližšie informácie a kontakty nájdete … Čítajte viac

Ponuka stáže v Prahe! Informácie tu:

Organizácia Agora CE so sídlom v Prahe, ponúka študentom Erasmus+ Stáž, viď leták: Organizácia sa zaoberá projektami na upevňovanie demokratických princípov v spoločnosti, zlepšovanie dialógu a nadväzovaní partnerstva medzi štátnou správou, samosprávou, širokou verejnosťou a ďalšími subjektami (vedecká obec, podnikateľská sféra, neziskový sektor…) Organizácia hľadá v súčasnosti študentov na stáž na projekt spojený s participatívnymi … Čítajte viac

Pozvánka na prednášku!

Pozývame Vás na prednášku Dr. Anny Chetverikovej, z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakova. Téma prednášky: Ekonomická spolupráca krajín V4 a Ruska: problémy a perspektívy vo štvrtok 25. apríla 2019 o 11.00 hod. na pôde FF UKF v Nitre na Štefánikovej ul. 67 v miestnosti S126   Chetverikova Lekcija Nitra … Čítajte viac