Ponuka EPSO nielen pre politológov

Milí študenti, nielen politológie!

Dávame do pozornosti výberové konania​ EPSO pre študentov vysokých škôl.

EÚ hľadá až 350 administrátorov v oblasti IKT + 205 asistentov. Ide o veľmi veľký nábor IT expertov a EPSO k tomu prikladá veľkú dôležitosť. ​ V prílohe sú všetky potrebné a dostupné informácie k daným pozíciám a postup na zaslanie prihlášok. EÚ hľadá vysokokvalifikovaných odborníkov na informačné a komunikačné technológie ad ministrátorov (AD 7-8) a asistentov pre informačné a komunikačné technológie (AST 4).

Dovoľujeme si upozorniť, že prihlásiť sa môžete len na jeden odbor.​

· EPSO/AD/398/22: Administrators in the field of ICT (AD7-8)EPS-21-005-infographie-job-ICT-SK-AD-1

· EPSO/AST/151/22: Assistants in the field of ICT (AST4)

EPS-21-005-infographie-job-ICT-SK-AST-02

Viac informácií o požadovaných kvalifikačných predpokladoch, podmienkach účasti a o tom, ako si podať prihlášku do tohto výberového konania, nájdete na stránke : ict-experts.eu-careers.eu-: https://epso.europa.eu/content/administrators-information-and-communication-technology-ict_sk

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 17. februára 2022 a končí sa 22. marca 2022 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času. Referenčná značka pre administrátorov: EPSO/AD/398/22 Referenčná značka pre asistentov: EPSO/AST/151/22