Ponuka práce:

Výberové konania na pozície v OBSE v rámci Junior Professional Officer Programme

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) so sídlom vo Viedni ponúka študentom vysokých škôl a/alebo postgraduálneho štúdia z účastníckych štátov OBSE možnosť prihlásiť sa do výberového konania na pozície v OBSE v rámci Junior Professional Officer Programme. Obsadzovať sa tento rok bude 22 pozícií, ktoré sú uvedené v prílohe. Slovenskí kandidáti budú zaradení do skupiny účastníckych štátov, z ktorých Sekretariát OBSE vyberie 5 uchádzačov financovaných z rozpočtu OBSE (“Junior Professional Officer sponsored by the OSCE”). Vyselektovaní kandidáti budú od septembra 2020 pol roka pôsobiť na Sekretariáte OBSE vo Viedni a budú na pol roka vyslaní na niektorú z misií OBSE. Kandidáti musia mať menej ako 30 rokov v deň uzávierky podávania prihlášok.

Prihláška sa posiela prostredníctvom online formulára dostupného na web stránke jobs.osce.org.

Uzávierka podávania prihlášok je 18. marca 2020. Kandidátom odporúčame posielať prihlášky aspoň v trojdňovom predstihu, keďže každá prihláška musí predtým prejsť cez nominačný proces na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (pozn.: kandidát nemusí kontaktovať MZVEZ SR, prihláška je Sekretariátom OBSE automaticky preposlaná aj na MZVEZ SR). V prípade potreby môžete kontaktovať MZVEZ SR na adrese janka.makusova@mzv.sk.

JPO Programme 2020 ToR

VNSECS01515 VN