Ponuka stáže v Prahe! Informácie tu:

Organizácia Agora CE so sídlom v Prahe, ponúka študentom Erasmus+ Stáž, viď leták:

Organizácia sa zaoberá projektami na upevňovanie demokratických princípov v spoločnosti, zlepšovanie dialógu a nadväzovaní partnerstva medzi štátnou správou, samosprávou, širokou verejnosťou a ďalšími subjektami (vedecká obec, podnikateľská sféra, neziskový sektor…)

Organizácia hľadá v súčasnosti študentov na stáž na projekt spojený s participatívnymi rozpočtami.

Kontakt a bližšie informácie :

Miroslava Vitásková
Projektová manažerka
Agora CE, o.p.s.
Petra Rezka 12
140 00 Praha 4
Tel.: (+420) 261 222 914
GSM: (+420) 777 840 106