Pozvánka na prednášku

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku

rumunského etnografa  a geografa Mihaia Kopeckého

vo štvrtok 16. februára o 14,00 v Akropole, budova FF UKF na Hodžovej 1

 

Názov prednášky: Budúcnosť krajín strednej a juhovýchodnej  Európy vo svetle „špeciálnej ruskej operácie na Ukrajine

 

Preklad do slovenského jazyka zabezpečuje Katedra romanistiky a germanistiky

 

Všetci ste srdečne vítaní!

 

 

plagát16.2.2023_2