BeFunky Design1

Prijímacie konanie pre akademický rok 2016/2017

Vážení záujemcovia a uchádzači o štúdium,

v sekcii Štúdium už môžete nájsť aktuálne informácie o posielaní prihlášok a prijímacom konaní pre akademický rok 2016/2017.

Študuj na našej katedre

V novom akademickom roku otvárame na bakalárskom stupni štúdia i úplne nový študijný program, vôbec prvý a zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku: euroázijské štúdiá.

Chceme tak reagovať na premeny nášho sveta, ktoré podmienili globalizačné vplyvy v politike, ekonomike i kultúre. Medzi nové a aktuálne skúmané fenomény patrí vzostup a rastúci význam nových mocností v Ázii, reflektovanie ich mocenského, ekonomického či kultúrneho vplyvu, výskum ich geopolitických ambícií. Radi by sme priniesli študentom nové perspektívy, pokiaľ ide o civilizačné kontakty a strety európskej, arabskej a ázijskej civilizácie, pestrej palety kultúr a náboženstiev. Zároveň sa tak chceme usilovať prekonávať mainstreamový eurocentrický pohľad na realitu.

Zároveň ponúkame v dvoch stupňoch štúdia i plne akreditovaný štandardný program politológia.