Rakúsko-slovenská letná škola opäť v Nitre

Po trojročnej prestávke sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre opäť uskutoční Rakúsko-slovenská letná škola. Bude sa konať 10. – 19. júla 2022 a jej hlavným organizátorom je Katedra germanistiky FF UKF v úzkej spolupráci s Fachhochschule Burgenland v Eisenstadte.
Letná škola je určená 15 slovenským a 15 rakúskym vysokoškolákom a mladým akademikom, ktorí sa chcú zdokonaliť v slovenčine či nemčine a zároveň radi bližšie spoznajú kultúru, históriu a každodenný život svojho geografického suseda.
V dopoludňajších hodinách prebieha interaktívna výučba nemčiny a slovenčiny so skúsenými rakúskymi a slovenskými lektormi, popoludňajšie podujatia sú zamerané na tandemové aktivity, turistiku a prehliadku Nitry. Víkend je tento rok vyhradený celodenným výletom do Banskej Štiavnice, Štúrova a Komárna.
Účastníci letnej školy budú ubytovaní v Študentskom domove B. Slančíkovej, výučba sa uskutoční v priestoroch FF UKF v Nitre. Po ukončení podujatia dostane každý účastník certifikát.
Rakúsko-slovenskú letnú školu finančne podporuje Akcia Rakúsko-Slovensko a Rakúske kultúrne fórum v Bratislave. Účastníci letnej školy hradia len jednorazový paušálny poplatok 50 eur. Termín prihlasovania je pre slovenských účastníkov do 31. mája 2022.
Viac informácií spolu s prihláškou nájdete tu:
Text: Mgr. Ján Čakanek. PhD., FF – Katedra germanistiky