Štátne skúšky Bc. PO + EŠ   DŠ/Ext.Š 

 

 Štátne skúšky Bc. PO + EŠ   DŠ/Ext.Š 

 

Zloženie komisie:     predseda:       prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

členovia:        doc. Mgr. László Ȍllȍs, PhD.

Mgr. Tibor Szentandrási, PhD.

PhDr. Miriam Mlyneková, PhD. + zapisovateľka

 

15. 06. 2020 ŠD Nitra BSB-109     08.30 hod.

 

 

E x t e r n é    š t ú d i u m

 

1.     Benetin Tomáš                                   08.30 – 08.55

2.     Javornický Ján                                   09.00 – 09.25

 

 

D e n n é    š t ú d i u m

 

3.     Buková  Marieta        PO                 09.30 – 09.55

4.     Galbička Andrej        PO 2.roč.       10..00 – 10.25

5.     Izsófová Beáta           EŠ                 10.30 – 10.55

6.     Kapútová Ivana         EŠ                 11.00 – 11.25

7.     Macziková Andrea    PO                 11.30 – 11.55

8.     Malý Miroslav          PO                  12.00 – 12.25

9.     Rábek Adam             PO 2. Roč.     12.30 – 12.55

10.  Remenárik Miroslav PO 2. Roč.     13.00 – 13.25

11.  Šiška Ľubomír          PO                  13.30 – 13.55

 

 

 

 

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

               vedúci katedry