Stáž v OBSE vo Viedni

Stáže v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) so sídlom vo Viedni ponúka študentom vysokých škôl a postgraduálneho štúdia, ako aj absolventom z účastníckych štátov OBSE vo veku do 30 rokov možnosť prihlásiť sa do výberového konania na 2 – 6 mesačné stáže na Sekretariáte v OBSE.

Prihláška na stáž sa posiela prostredníctvom online formulára dostupného na web stránke jobs.osce.org. V sprievodnom liste je potrebné uviesť tri preferencie na zaradenie v rámci voľných pozícií v OBSE (v online prihláške sa vyrolujú možnosti), ako aj uviesť časovú disponibilitu. Stáže v Sekretariáte OBSE nie sú honorované, študenti však môžu využiť štipendiá.

Uzávierka podávania prihlášok je do 16. marca 2020.

V prípade otázok môžete kontaktovať priamo Sekretariát OBSE vo Viedni alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na adrese janka.makusova@mzv.sk.

Generic internship OBSE