Výstupy tvorivej činnosti

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Parties and Party Systems in Central and Eastern Europe
Nastáva koniec dominancie tradičných politických strán?
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989
Politické strany štátov Višegrátskej štvorky
Typológia politických strán

 


Doc. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD.
Határon Átnyúló Ingázás A Szlovák— Magyar Határtérségben -Kyvadlová...(DOI: https://doi.org/10.17649/TET.22.3.1188)
A szlovákiai magyarok szociológiája = Sociológia Maďarov na Slovensku
A szlovákiai magyarok nemzeti identitásának néhány vetülete korcsoportos megközelítésben
Magyarok és szlovákok : szociológiai tanulmányok nem csak az együttélésrő
A 2018-as szlovákiai magyar idenitáskutatás elsődleges eredményei
The Primary Result sof the Last Hungarian Identity Survey in Slovakia
Tendencie volebného správania (2)

Doc. Mgr. László Öllös, PhD
Národná identita slobodného človeka 
https://drive.google.com/file/d/1E46UAmG_IRDZNkqm7mIpaoelBn7e0Aiw/view?usp=drivesdk  
Europai identitas
Programy maďarských strán
Egyetertes konfliktusa
Time for Hungarian - Slovak Dialogue
A konfliktus helye a nemzeti identitásban
Europa a jej politicka jednota

Doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
Religiozita mládeže v procese premien
Religijność młodzieży słowackiej. Na przykładzie diecezji spiskiej
Wartości moralne maturzystów słowackich. Na przykładzie diecezji spiskiej

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Európska únia po Lisabone
Bilaterálne dohody o obrannej spolupráci –dohoda medzi Slovenskom a USA
Bezpečnosť a Európska únia
Politiky EÚ po Lisabone
The  Referendum in Slovakia
"Ancient" Foreign Policy Tools
Ten years of  EU membership
Ethical aspects of the Slovak army´s participation in Foreign Missions
Humanitarian Aid, Solidarity and the European Union
Europe stays distant_European Parliamentary Elections in Slovakia