Kalendár

Pozvánka na promócie

Absolventov bakalárskeho štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre pozývame 4. a 6. júla 2022 na slávnostné prevzatie diplomu.

 _____________________________________