Kalendár

Harmonogram akademického roka 2019-20

Začiatok výučby v zimnom semestri: 23. septembra 2019!

Dôležité termíny v Zimnom semesteri:

Výučbové obdobie: 23. 9. 2019 – 20. 12. 2019 (13 týždňov)

Skúškové obdobie: 7. 1. 2020 – 15. 2. 2020 (6 týždňov)

Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2019

Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu 2. r. Bc.: do 31. 10. 2019

Predzápisy na letný semester: od 28.10. 2019 – 17. 11. 2019

Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 20. 12. 2019

Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 16. 2. 2020

 _____________________________________

Akademický rok 2018/2019

Letný semester

Prednáškové obdobie: 18. 2. 2019 – 18. 5. 2019 (13 týždňov)

Končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia: 18. 2. 2019 – 18. 4. 2019 (9 týždňov)

Deň otvorených dverí: 21. 2. 2019

Termín odovzdania prác ŠVOUČ: 4. 3. 2019

Termín konania ŠVOUČ: 13. 3. 2019

Podanie prihlášok na bakalárske štúdium: 31.3.2019

Podanie prihlášok na magisterské štúdium: 30.4.2019

Nitrianske univerzitné dni: 29. 4. – 12. 5. 2019 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)

Skúškové obdobie: 20. 5. 2019 – 13. 7. 2019 (8 týždňov)

Skúškové obdobie končiaceho ročníka Bc. štúdia: 23. 4. 2019 – 18. 5. 2019

Skúškové obdobie končiaceho ročníka Mgr. štúdia: 23. 4. – 11. 5. 2019

Predzápis do 2. – 3. roč. Bc. a do 2. roč. Mgr. štúdia na zimný semester 2018/19: 18. 3. – 31. 3. 2019

Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 13. 7. 2019

Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 22. 9. 2019

Odovzdanie záverečných prác: 26. 4. 2019

Posúdenie magisterských záverečných prác 11. 5. 2019

Posúdenie bakalárskych záverečných prác 18. 5. 2019

ŠS + obhajoba magisterskej záverečnej práce – 1. termín 21. 5. – 29. 5. 2019

ŠS + obhajoba bakalárskej  záverečnej práce – 1. termín 27. 5. – 6. 6. 2019

ŠS + obhajoba magisterskej bakalárskej aj magisterskej záverečnej práce – 2. termín 28. 8. – 31. 8. 2019

Promócie: 24. – 27. 6. 2019, 10. – 12. 7. 2019, 9. – 10. 10. 2019