CIVITAS

Civitas. Časopis pre politické a sociálne vedy. Nitra, Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF. Vychádza 2-krát ročne. ISSN 1335-2652

Aktuálne číslo: CIVITAS 1/2022

Staršie čísla:

CIVITAS_2/2021  CIVITAS_1/2021  CIVITAS 2/2020  CIVITAS 1/2020   CIVITAS 2/2019  CIVITAS 1/2019 CIVITAS 2/2018 CIVITAS 1/2018 CIVITAS 2/2017 CIVITAS 1/2017 CIVITAS 2/2016 CIVITAS 1/2016 CIVITAS 2/2015 CIVITAS 1/2015 CIVITAS 2/2014 CIVITAS 1/2014 CIVITAS 2/2013 CIVITAS 1/2013 CIVITAS 2/2012 CIVITAS 1/2012