BeFunkyPhoto

Študuj na našej katedre

Politológia

Čo sa počas štúdia naučíte…

Nahliadnete do politických teórií, naučíte sa politicky myslieť, osvojíte si jazyk politiky, preniknete do jej podstaty, dokážete si vysvetliť javy okolo seba a stanete sa tým slobodnejšími. Oboznámite sa s politickými systémami a s fungovaním politických strán. Získate základné znalosti z predmetov blízkych politológii. Naučíte sa kriticky a zodpovedne myslieť. Dvere do sveta vám otvorí predmet medzinárodné vzťahy a diplomacia a okno do médií zase politická žurnalistika. 

Euroázijské štúdiá

Čo sa počas štúdia naučíte…

Nahliadnete do politických teórií, naučíte sa politicky myslieť, preniknete hlbšie do pohybov na európskom kontinente a v najdynamickejších krajinách Ázie. Spoznáte bližšie kultúru, náboženská, národy, históriu a súčasné politické procesy bližších i vzdialených štátov, ktoré najviac vplývajú na podobu dnešného sveta. Preniknete do tajov medzinárodných vzťahov, integračných, ale aj dezintegračných procesov, otázok vojny a mieru, spolupráce a konfliktov. Ľahšie si vysvetlíte javy okolo seba a stanete sa tým slobodnejšími. Naučíte sa kriticky a zodpovedne myslieť.

Aký je rozdiel medzi politológiou a euroázijskými štúdiami?

Pokým špecializácia POLITOLÓGIA je zameraná viac teoreticky a na priestor Slovenskej republiky, strednej Európy a integračných zoskupení EÚ a NATO, nová špecializácia EUROÁZIJSKÉ ŠTÚDIÁ, ktorá nahradila doterajšie Európske štúdiá, je zameraná viac na konkrétne spoločensko-politické javy, na problémy globalizácie, vzťahy Európy a najdynamickejších geopolitických hráčov Ázie.

Študijný plán sa opiera o tradície Katedry politológie a európskych štúdií FF UKF, na ktorej sa vyučovali predmety Politológia-Orientálne štúdiá a Politológia-Európske štúdiá na bakalárskom a magisterskom stupni. Povinné a povinne voliteľné predmety plne korešpondujú s opisom študijného odboru politológia. Obsah výučby je ale navyše posilnený predmetmi, ktoré pomáhajú osvetliť kultúrno-historické osobitosti a moderný politický vývoj popri štátov EÚ aj kľúčových hráčov Eurázie (Ruskej federácie, Indie, Číny a Japonska).

Život na katedre

10171844_775962802414941_511348007_nViete, ako sa rýchlo dostať do Europarlamentu, OSN, Rady Európy alebo Európskej komisie?

Nie? Stačí, ak nastúpite do toho správneho dopravného prostriedku. Čaká na vás na katedre a  odvezie vás na odborné exkurzie do všetkých európskych inštitúcií. Máli sa vám pár dní v  zahraničí? Využite študentské mobility a  strávte semester na Cypre, v  Belgicku, Francúzsku, Bulharsku, Poľsku alebo v Českej republike.

10635957_902032619807958_3968406631087668885_n

Chcete vedieť viac o politickom dianí priamo zo zdroja? Katedra pre vás pravidelne organizuje diskusné fóra, besedy s osobnosťami politického života, prednášky a semináre s odborníkmi z praxe.

Radi beriete iniciatívu do vlastných rúk? Realizujte sa v rámci ŠVOUČ, na konferenciách a odborných seminároch.

Máte dosť teórie? Hor sa do praxe! Na vlastnej koži ju okúsite na stážach v  domácich i  zahraničných politických, štátnych, mimovládnych a  medzinárodných organizáciách.

10599523_902180823126471_3964973968187166449_n

Chcete si len tak prevetrať hlavu? Podniknite s nami v apríli výstup na Zobor a pokochajte sa pohľadom na hlaváčika jarného – symbol našej katedry.

Viete, čo je beánia? Nie? Príďte, uvidíte (možno i  zvíťazíte), ale hlavne neoľutujete. Garantujeme perfektnú zábavu! Neváhajte! Pred Vianocami vás čaká tradične piatakmi organizovaný vianočný večierok. Tešíme sa na vás už v budúcom akademickom roku!

Čo s diplomom v rukách?

11119092_988234677854418_1769840496300360065_n

Dvere sú pre vás otvorené v  orgánoch štátnej správy a  samosprávy, môžete sa stať lídrom alebo hovorcom politických strán, radi vás zamestnajú v mimovládnych i  medzinárodných organizáciách a  zaujímavú prácu nájdete aj v masmédiách.

Naši absolventi pracujú na rôznych pozíciách v Národnej rade, na ministerstvách, Úrade vlády. Iní si zasa našli prácu v treťom sektore v mimovládnych organizáciách. Ďalší zasa vyskúšali mediálnu kariéru a pracujú pre najväčšie slovenské denníky a televízie. No a sú aj takí, ktorí pôsobia priamo v politike – či už ako starostovia, členovia politických strán alebo poslanci. Aj tým, ktorí si našli uplatnenie v inej sfére, dala naša katedra kvalitný základ, aby sa vo svete nestratili.

12313876_1112032045474680_7205484513574623185_n