Esejistické cestopisy

Picture1KRNO, S.: Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín, 2001, 160 s. (čb) + 16 s. (far.)

Kniha dokumentuje športovo a cestovateľsky jedinečné a doposiaľ u nás nezopakované podujatie – 78-dňový súvislý turistický pochod po hlavnom hrebeni Karpát od srbsko-rumunskej dunajskej úžiny až po sútok Dunaja a Moravy. Jej autor podáva svedectvo o príprave i priebehu celej expedície.

 


Picture1KRNO, S.: Od kaukazských ľadovcov po slnečný Tadžikistan, 2003, 160 s. (čb) + 32 s. (far.)

Kniha vykresľuje výpravy do južných pohorí Spoločenstva nezávislých štátov. Zobrazuje štyri regióny s bohatým prírodným a kultúrno-historickým dedičstvom. Prináša výpoveď jednej generácie milovníkov prírody, čo zakladali v slovenskej turistike športovo-expedičný smer. Všíma život v mikrokolektíve výprav, reakcie našincov počas putovania v tvrdých podmienkach ďaleko od civilizácie.


Picture1KRNO, S.: Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány, 2007, 152 s. (čb) + 32 s. (far.)

Autor zachytáva skúsenosti zo šiestich výprav, smerujúcich za panenskou prírodou, ktoré si pripravil s priateľmi sám bez pomoci cestovných kancelárií. Hľadá spojitosti medzi kontrastmi sibírskej prírody (obrovské teplotné rozdiely medzi dňom a nocou, letom a zimou, extrémne suchá, vyvolávajúce požiare tajgy, striedané povodňami) a dramatickými historickými zvratmi ruských dejín.


lKRNO, S.: Od brehov Issyk-kulu po Pamír, 2009, 160 s. (čb) + 32. (far.)

Autor zachytáva zážitky, postrehy, úvahy a načítané znalosti z dvoch expedícií v Kirgizsku. Nevšíma si iba chladné ľadovce, horúce pramene a divou cibuľou voňajúce poľany. Píše o spolunažívaní národov, rás a náboženstiev a o rozdieloch medzi severanmi a južanmi.

 

 


lKRNO, S.: Zo sibírskeho Tibetu ku kolíske Džingischána, 2011, 184 s.(čb) + 32 s. (far.)

Autor dynamicky zachytáva zážitky Stredoeurópana zo štyroch výprav, smerujúcich do oblastí s panenskou prírodou a vlastnou (zďaleka nielen budhistickou) kultúrou. Všíma si aj rozličné typy cestovateľov, ich rozdielnu motiváciu. Vyvracia mediálne stereotypy, chrliace strach z iného, vzdialeného a nepoznaného sveta.

 


lKRNO, S.: Od prameňa Gangy po indický Tibet, 2013, 160 s. (čb) + 32 s. (far.)

Autor kráčal počas monzúna vedľa pútnikov ku kolíske posvätnej Gangy, stúpal na himalájske končiare, prechádzal sedlami, dolinami a polopúšťami. Strávil niekoľko dní s Dalajlámom XIV. Zamýšľa sa nad tým, prečo vie tento nesporne charizmatický muž osloviť aj inak zmýšľajúcich a do akej mieri sa jeho obraz, vytvorený západnými médiami, zhoduje so skutočnosťou.

 

 


dKRNO: Monzúnový Sečuán a čínsky sever. Bratislava: Karpaty-Infopress 2015, 176 s. (čb) + 32 s. (fareb.)

Ôsmy zväzok edície Hory, diaľavy sprevádza čitateľa tibetsko-budhistickými a taoistickými kláštormi, mešitami, mestami s rýchlo rastúcimi mrakodrapmi a ľudoprázdnymi veľhorami Sečuánu a severnej Číny. Zachytáva vlastné cestopisné zážitky, postrehy a úvahy. Prináša vecné poznatky o čínskych náboženských, filozofických a politických smeroch a historických vlnách čínskej civilizácie a o jej etnickej a kultúrnej pestrosti. Všíma si nielen dejiny Číny, ale aj dejiny jej poznávania. Hľadá odpovede na otázku o tom, v čom spočíva tajomstvo nesmierneho rastu.


lKRNO, S.: Nepál v monzúnovom šate, 2017, 176 s. (čb) + 32 s. (far.)

Cestopis zaznamenáva zážitky, postrehy a úvahy zo štyroch výprav na konci monzúnového obdobia, ktorému sa komerční trekári vyhýbajú ako čert svätenej vody. Okrej synamického deju prináša vecné poznatky o náboženských, filozofických, historických a politických pohyboch Nepálu a o jeho prírodnej, etnickej a kultúrnej pestrosti.

 

 


lKRNO, S.: Cestou-necestou za polárnym slnkom, 2017, 176 s. (čb) + 32 s. (far.)

Autor zaznamenáva zážitky a úvahy z pešieho prechodu vnútrozemím celého Islandu, najvyšších hôr Nórska, švédskeho Laponska, a zo zapolárnych ostrovov ako Grónsko, Špicbergy a Jan Mayen. Obrazy krajín a vlastné zážitky spája s výpoveďami spisovateľov, ktorých očarila Škandinávia. Veľa priestoru venuje starej sámskej a severogermánskej mytológii.


lKRNO, S.: Od Atlantického oceánu po Egejské more, 2017, 176 s. (čb) + 32 s. (far.)

Autor sprevádza čitateľa po sedemsto kilometrov pyrenejskom hrebeni, pamiatkami a horami Korziky, na ktorej štyritisíc rokov staré kamenné tváre vo Filitose boli objavené štvrťtisícročie potom, čo prvý Európan pristál na Veľkonočnom ostrove s obrovskými sochami Moai, Centrálnymi Apeninami, talianskymi Dolomitmi, rakúskymi Alpami, moravskými a slovenskými Karpatmi.


lKRNO, S.: Zo slnečného Balkánu do srdca Európy, 2017, 176 s. (čb) + 32 s. (far.)

Autor zachytil zážitky z tisícdvesto kilometrov dlhého súvislého prechodu hrebeňov piatich najvyšších bulharských pohorí, bývalú Juhosláviu vykreslil po skúsenostiach s hrebeňovkou začínajúcou v Splite a končiacou na Orave. Prináša obrazy z Dalmácie, Slovinska, východného Rakúska a slovenských Karpát. Opisuje tiež etapovité jachtárske preteky po Jadranskom mori. Záver knihy je venovaný súčasnej Čiernej Hore.