Logo katedry

logo-5Hlavný motív loga Katedry politológie a európskych štúdií predstavuje hlaváčik jarný (Adonis vernalis). Je zakomponovaný do širšieho rámca loga Filozofickej fakulty UKF.  Hlaváčik jarný symbolizuje vrch Zobor vypínajúci sa nad mestom Nitra, v ktorom katedra sídli a zároveň tento motív vyjadruje environmentálne tradície katedry, čo sa viaže k jej zakladateľovi ekofilozofovi a politológovi doc. Mgr. Jurajovi Kučírkovi, CSc. Jednotlivé lupene kvetu symbolizujú názorovú mnohorakosť, čo je prioritnou snahou katedry. Autor loga je výtvarník Bohuslav Šikulinec.