Začiatky polarizácie

Najnovšia práca doc. Meszárošovej-Lampl Vo svojej najnovšej monografii sa autorka podrobne zaoberá doteraz nespracovanou témou –vznikom prvého ponovembrového systému maďarských strán a paralelným vývojom politickej identity maďarských voličov na Slovensku v rokoch 1989 – 1990. Vo výskume použila rôzne pramene: historické diela a chronológie, výsledky súdobých i neskorších tematicky relevantných sociologických výskumov a výskumov verejnej … Čítajte viac

Aktuálna ponuka štúdia – druhé kolo prihlasovania na štúdium

Otvorili sme druhé kolo prihlasovania sa na štúdium. Prihlášku si môžete podať do 10. augusta 2022. Všetky študijné programy, ktoré UKF ponúka záujemcom o štúdium, sú akreditované, t. j. úspešne prešli akreditačným konaním, v ktorom sa posudzuje splnenie personálnych a materiálnych podmienok, nevyhnutných na realizáciu štúdia, kvalita výskumu a publikačných výstupov na univerzite v predmetnej … Čítajte viac

Harmonogram akademického roka 2022/23

Slávnostné otvorenie akademického roka (začiatok výučby v zimnom semestri): 12. september 2022 Zápisy študentov: Zápisy sa realizujú elektronicky alebo podľa harmonogramu fakulty stanoveného dekanom. Postup elektronického zápisu: https://www.ukf.sk/studium/organizacia–studia/zapis–na–studium Zimný semester: Výučbové obdobie: 12. 9. 2022 – 10. 12. 2022 (13 týždňov) Skúškové obdobie: 12. 12. 2022 – 11. 2. 2023 Letný semester: Výučbové obdobie:  13. … Čítajte viac

Rakúsko-slovenská letná škola opäť v Nitre

Po trojročnej prestávke sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre opäť uskutoční Rakúsko-slovenská letná škola. Bude sa konať 10. – 19. júla 2022 a jej hlavným organizátorom je Katedra germanistiky FF UKF v úzkej spolupráci s Fachhochschule Burgenland v Eisenstadte. Letná škola je určená 15 slovenským a 15 rakúskym vysokoškolákom a mladým akademikom, ktorí sa chcú zdokonaliť … Čítajte viac

Oznam a ponuka nielen pre študentov politológie!

Dovoľujeme si informovať, že od dnešného dňa, t.j. 18. februára do 18. marca 2022 sa študenti univerzity/fakulty môžu prihlasovať do programu EU Career Ambasadors. Študenti, ktorí majú záujem prihlásiť sa do programu, vyplnia prihlášku na stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov EPSO: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_sk Kandidáti vybratí do užšieho výberu sa zúčastnia v polovici apríla krátkeho online … Čítajte viac

Ponuka EPSO nielen pre politológov

Milí študenti, nielen politológie! Dávame do pozornosti výberové konania​ EPSO pre študentov vysokých škôl. EÚ hľadá až 350 administrátorov v oblasti IKT + 205 asistentov. Ide o veľmi veľký nábor IT expertov a EPSO k tomu prikladá veľkú dôležitosť. ​ V prílohe sú všetky potrebné a dostupné informácie k daným pozíciám a postup na zaslanie … Čítajte viac

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE vo štvrtok 17. 02. 2022 14.30 – 15.00 vestibul Filozofickej fakulty  Informácie o fakulte a študijných programoch v ak. roku 2022/2023 Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre Stretneme sa vo virtuálnej miestnosti: https://meet.ukf.sk/DOD2022_KPES Adresa: Boženy Slančíkovej 1 (bývalý hotel Nitra, teraz ŠD UKF Nitra, … Čítajte viac