Etnicita v súčasnom svete / «Этничность в современном мире»

Medzinárodná vedecká konfernecia na tému Etnicita v súčasnom svete / Этничность в современном мире» odkaz na online vysielanie: www.youtube.com/watch?v=Pc3KqA-2WO8 Program / ПРОГРАММА: Časový rozdiel Nitra – Abakan je 5 hodín Čas / Время Téme vystúpenia / Тема выступления 14.4.2021 14 апреля 2021 года 10.00 – 10.05: Privítanie, preskúšanie spojenia, Otvorenie podujatia / Приветствие (приветственные слова, … Čítajte viac

Pozvánka na publikovanie v zborníkú

  Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako náhradu za neuskutočnenie konferencie plánuje vydanie odbornej knižnej publikácie na tému VOĽBY 2019/2020 – Kam kráčaš demokracia. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.politologiaupjs.sk/vyskum/.   Termín na zaslanie tém príspevkov a abstraktov je 30. november 2020. Svoje témy a abstrakty zasielajte, prosím, výlučne prostredníctvom online registračného formulára: https://forms.gle/fEu26DeriioRtrQB7 Editori pripravovanej … Čítajte viac

Harmonogram akademického roka

Harmonogram AR 2020/2021 Začiatok výučby v zimnom semestri: 28. septembra 2020 Zápisy študentov: Zápisy sa realizujú elektronicky. Postup nájdete v článku Zápis na štúdium. Zimný semester: Výučbové obdobie: 28. 9. 2020 – 19. 12. 2020 (12 týždňov) Skúškové obdobie: 21. 12. 2020 – 12. 2. 2020 (8 týždňov) Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2020 … Čítajte viac

Dôležitý oznam!

I. ročník bakalárske štúdium: Stretnutie s tútorom sa uskutoční v pondelok 28.9. o 9.15 učebňa BSB 126! Stretnutie je povinné! V prípade otázok mmlynekova@ukf.sk I. a II. ročník magisterské štúdium: Stretnutie k otvoreniu zimného semestra a potvrdenia o návšteve školy a vyhlásenia o bezinfekčnosti dostanete v pondelok 28.9. o 11:00 na BSB 132. Žiadame vás, … Čítajte viac

Štátne skúšky Bc. PO + EŠ   DŠ/Ext.Š 

   Štátne skúšky Bc. PO + EŠ   DŠ/Ext.Š    Zloženie komisie:     predseda:       prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. členovia:        doc. Mgr. László Ȍllȍs, PhD. Mgr. Tibor Szentandrási, PhD. PhDr. Miriam Mlyneková, PhD. + zapisovateľka   15. 06. 2020 ŠD Nitra BSB-109     08.30 hod.     E x t e r n é    … Čítajte viac

List študentom

Vážené kolegyne a kolegovia, za dvadsaťtri rokov pôsobenia katedry nemal ešte ani raz ani jeden jej vedúci dôvod osloviť v takej vážnej veci všetkých študentov naraz. Nechcem teraz uvažovať, prečo sa vírus s takou intenzitou dostal do Európy. On SA sám nešíri, šíri ho nie často nerozumný HOMO SAPIENS. V kritickej situácii najlepšie sa spozná … Čítajte viac

Ponuka práce:

Výberové konania na pozície v OBSE v rámci Junior Professional Officer Programme Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) so sídlom vo Viedni ponúka študentom vysokých škôl a/alebo postgraduálneho štúdia z účastníckych štátov OBSE možnosť prihlásiť sa do výberového konania na pozície v OBSE v rámci Junior Professional Officer Programme. Obsadzovať sa tento rok bude 22 pozícií, ktoré sú uvedené v prílohe. … Čítajte viac

Stáž v OBSE vo Viedni

Stáže v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) so sídlom vo Viedni ponúka študentom vysokých škôl a postgraduálneho štúdia, ako aj absolventom z účastníckych štátov OBSE vo veku do 30 rokov možnosť prihlásiť sa do výberového konania na 2 – 6 mesačné stáže na Sekretariáte v … Čítajte viac