Kariéra v inštitúciách Európskej únie (EU Careers)

Pozývame vás na stretnutie s pracovníkmi MZVaEZ SR a EPSO Dňa 24. 4. 2023 o 11:00 na BSB 126 (ŠD UKF, Slančíkovej 1) Témou stretnutia je Kariéra v inštitúciách Európskej únie (EU Careers) Program stretnutia: Úvodné vystúpenie: Iveta Hricová, riaditeľka odboru všeobecných, inštitucionálnych a personálnych záležitostí EÚ, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: Rita Hinek, External Communication, … Čítajte viac

PONUKA PRÁCE: NITRIANSKA MAREENA HĽADÁ NOVÉ POSILY – PRIDAJ SA K NÁM!

NITRIANSKA MAREENA HĽADÁ NOVÉ POSILY – PRIDAJ SA K NÁM! Staň sa súčasťou nášho dynamického a priateľského Mareena tímu a uplatni svoj potenciál, talent a skúsenosti pri realizácii komunitných ALEBO vzdelávacích aktivít pre a s ľuďmi žijúcimi v Nitre a okolí. Do nitrianskeho tímu hľadáme posily na 2 pracovné pozície: KOORDINÁTOR/KA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V NITRE … Čítajte viac

Pozvánka na prednášku

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku rumunského etnografa  a geografa Mihaia Kopeckého vo štvrtok 16. februára o 14,00 v Akropole, budova FF UKF na Hodžovej 1   Názov prednášky: Budúcnosť krajín strednej a juhovýchodnej  Európy vo svetle „špeciálnej ruskej operácie” na Ukrajine   Preklad do slovenského jazyka zabezpečuje Katedra romanistiky a germanistiky   Všetci ste srdečne vítaní!     plagát16.2.2023_2

TÉZY KU SKÚŠKE Z DEJÍN FILOZOFIE v rámci rigorózneho konania (PhDr.) ak. r. 2023-2024 pre nefilozofov

Dejiny filozofie Ontologická problematika v antickej filozofii Antropocentrický obrat vo filozofii Podstata a význam Platónovej a Aristotelovej filozofie Prínos patristiky do filozofického myslenia Scholastická filozofia Renesančná prírodná a sociálna filozofia Filozofický racionalizmus a empirizmus Kant a nemecký idealizmus Marxizmus a pozitivizmus Fenomenologická a existenciálna filozofia Náboženské filozofické myslenie 19.–20. storočia Politické a sociálne myslenie 20. storočia Postmoderna … Čítajte viac

Dôležitý oznam!

Dňa 1. júla 2022 Akademický senát FF UKF v Nitre v súvislosti s organizačnými zmenami na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, schválil spojenie dvoch katedier, Katedry filozofie a Katedry politológie do jedného celku. Spojením vzniklo nové pracovisko s názvom Katedra filozofie a politológie FF UKF v Nitre. Toto je pôvodná stránka katedry politológie a euroázijských … Čítajte viac

Začiatky polarizácie

Najnovšia práca doc. Meszárošovej-Lampl Vo svojej najnovšej monografii sa autorka podrobne zaoberá doteraz nespracovanou témou –vznikom prvého ponovembrového systému maďarských strán a paralelným vývojom politickej identity maďarských voličov na Slovensku v rokoch 1989 – 1990. Vo výskume použila rôzne pramene: historické diela a chronológie, výsledky súdobých i neskorších tematicky relevantných sociologických výskumov a výskumov verejnej … Čítajte viac

Aktuálna ponuka štúdia – druhé kolo prihlasovania na štúdium

Otvorili sme druhé kolo prihlasovania sa na štúdium. Prihlášku si môžete podať do 10. augusta 2022. Všetky študijné programy, ktoré UKF ponúka záujemcom o štúdium, sú akreditované, t. j. úspešne prešli akreditačným konaním, v ktorom sa posudzuje splnenie personálnych a materiálnych podmienok, nevyhnutných na realizáciu štúdia, kvalita výskumu a publikačných výstupov na univerzite v predmetnej … Čítajte viac

Harmonogram akademického roka 2022/23

Slávnostné otvorenie akademického roka (začiatok výučby v zimnom semestri): 12. september 2022 Zápisy študentov: Zápisy sa realizujú elektronicky alebo podľa harmonogramu fakulty stanoveného dekanom. Postup elektronického zápisu: https://www.ukf.sk/studium/organizacia–studia/zapis–na–studium Zimný semester: Výučbové obdobie: 12. 9. 2022 – 10. 12. 2022 (13 týždňov) Skúškové obdobie: 12. 12. 2022 – 11. 2. 2023 Letný semester: Výučbové obdobie:  13. … Čítajte viac