KARIÉRNE DNI NA UKF V NITRE!

Študentské centrum UKF aj tento rok pripravilo Kariérne dni UKF, ktoré sa uskutočnia 20. – 21. októbra 2021. Zážitkové workshopy pomôžu účastníkom získať nové praktické zručnosti a skúsenosti, či nájsť si dobrú prácu. Ponuka je naozaj pestrá. Viac informácii nájdete tu: Program kariérnych dní 2021

Dôležitý oznam!!!

Katedra Politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre otvára bakalárske aj magisterské štúdium.

Prihlášky možno podávať od 15.6.2021 do 15.8.2021!!!

Link na elektornickú prihlášku: 

https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-sa-na-studium

 

Fontos közlemény!!!
Értesítjük a kedves diákokat, hogy a nyitrai egyetem Politológia és eurázsiai tanulmányok tanszéke a
Filozófia karon bakalár és magiszter képzést is indít a 2021/22-es tanévben. Jelentkezéseket várjuk 2021.06.15-től 2021.08.15-ig.
Важливе оголошення !!!
Відкривається вивчення бакалавра та магістратури на кафедрі політології та 
євразійського навчання філософського факультету УКФ в Нітрі. Заявки можна подавати з 15.6.2021 до 15.8.2021.
Important announcement!!!
The Department of Political Sciences and Eurasian Studies of the Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, 
will provide Bachelor’s and Master’s studies during the next academic year 2021/2022. The applicant may submit their applications for study programmes from 15th June to 15th August 2021.
Важное объявление!!!
Кафедра политологии и евроазийских исследований Философского факультета Университета Константина Философа в Нитре 
будет обеспечивать обучение по программам бакалавриата и магистратуры в следующем учебном году 2021/2022. Подавать заявки на обучение по программам можно с 15 июня по 15 августа 2021 года.


https://youtu.be/JJapD3sWqSM

 

 

Etnicita v súčasnom svete / «Этничность в современном мире»

Medzinárodná vedecká konfernecia na tému Etnicita v súčasnom svete / Этничность в современном мире» odkaz na online vysielanie: www.youtube.com/watch?v=Pc3KqA-2WO8 Program / ПРОГРАММА: Časový rozdiel Nitra – Abakan je 5 hodín Čas / Время Téme vystúpenia / Тема выступления 14.4.2021 14 апреля 2021 года 10.00 – 10.05: Privítanie, preskúšanie spojenia, Otvorenie podujatia / Приветствие (приветственные слова, … Čítajte viac

Pozvánka na publikovanie v zborníkú

  Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako náhradu za neuskutočnenie konferencie plánuje vydanie odbornej knižnej publikácie na tému VOĽBY 2019/2020 – Kam kráčaš demokracia. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.politologiaupjs.sk/vyskum/.   Termín na zaslanie tém príspevkov a abstraktov je 30. november 2020. Svoje témy a abstrakty zasielajte, prosím, výlučne prostredníctvom online registračného formulára: https://forms.gle/fEu26DeriioRtrQB7 Editori pripravovanej … Čítajte viac

Harmonogram akademického roka

Harmonogram AR 2020/2021 Začiatok výučby v zimnom semestri: 28. septembra 2020 Zápisy študentov: Zápisy sa realizujú elektronicky. Postup nájdete v článku Zápis na štúdium. Zimný semester: Výučbové obdobie: 28. 9. 2020 – 19. 12. 2020 (12 týždňov) Skúškové obdobie: 21. 12. 2020 – 12. 2. 2020 (8 týždňov) Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2020 … Čítajte viac

Dôležitý oznam!

I. ročník bakalárske štúdium: Stretnutie s tútorom sa uskutoční v pondelok 28.9. o 9.15 učebňa BSB 126! Stretnutie je povinné! V prípade otázok mmlynekova@ukf.sk I. a II. ročník magisterské štúdium: Stretnutie k otvoreniu zimného semestra a potvrdenia o návšteve školy a vyhlásenia o bezinfekčnosti dostanete v pondelok 28.9. o 11:00 na BSB 132. Žiadame vás, … Čítajte viac

Štátne skúšky Bc. PO + EŠ   DŠ/Ext.Š 

   Štátne skúšky Bc. PO + EŠ   DŠ/Ext.Š    Zloženie komisie:     predseda:       prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. členovia:        doc. Mgr. László Ȍllȍs, PhD. Mgr. Tibor Szentandrási, PhD. PhDr. Miriam Mlyneková, PhD. + zapisovateľka   15. 06. 2020 ŠD Nitra BSB-109     08.30 hod.     E x t e r n é    … Čítajte viac

List študentom

Vážené kolegyne a kolegovia, za dvadsaťtri rokov pôsobenia katedry nemal ešte ani raz ani jeden jej vedúci dôvod osloviť v takej vážnej veci všetkých študentov naraz. Nechcem teraz uvažovať, prečo sa vírus s takou intenzitou dostal do Európy. On SA sám nešíri, šíri ho nie často nerozumný HOMO SAPIENS. V kritickej situácii najlepšie sa spozná … Čítajte viac