Dôležitý oznam!

Dňa 1. júla 2022 Akademický senát FF UKF v Nitre v súvislosti s organizačnými zmenami na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, schválil spojenie dvoch katedier, Katedry filozofie a Katedry politológie do jedného celku. Spojením vzniklo nové pracovisko s názvom Katedra filozofie a politológie FF UKF v Nitre.

Toto je pôvodná stránka katedry politológie a euroázijských štúdií. Všetky aktuálne informácie nájdete na stránke:  https://www.katedrafilozofieffukf.com/