Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny ZS 2019/2020

Brhlíková Radoslava študijný pobyt 

Dřízová Elena Utorok:            15.00 – 16.00 hod.

Kočnerová Mária študijný pobyt

Krno Svetozár Štvrtok:            13.00 – 15.00 hod.

Mészárosová Zuzana Štvrtok:            11.00 – 12.00 hod.

Mlyneková Miriam Streda:             12.50 – 13.50 hod.

Öllős László Štvrtok:            13.30 – 14.30 hod.

Szentandrási Tibor Štvrtok:            12.00 – 13.00 hod.  

Henrich Fačkovec Utorok:            13.00 – 14.00 hod.

Konzultačné hodiny platia len počas semestra!!!