Veda a výskum

Katedra vykazuje dlhodobú kontinuálnu výskumnú činnosť v podobe získaných/riešených výskumných, rozvojových a vzdelávacích projektov v schéme APVV, VEGA, KEGA a medzinárodných schémach z oblasti politológie a medzinárodných vzťahov.

V súčasnosti sa na Katedre riešia nasledujúce granty a projekty:

  • APVV-20-0334:  Nie je to pravda, ale mohla by byť: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte, doba riešenia:  2021-2025
  • VEGA 2/0046/19:  Obraz “Iného” v slovenskej politike po roku 1989, doba riešenia: 2019-2022
  • VEGA 1/0139/19: Novodobé migrácie vo verejnej mienke, politickej diskusii a mediálnej praxi, 2/0077/19, doba riešenia: 2019 – 2021

 

Z projektu VEGA 1/00036/15 (2015-2018) Národnoštátne záujmy SR v medzinárodných vzťahoch v post-integračnom období prezentuje Katedra nasledujúci výstup: Radoslava Brhlíková – Zuzana Poláčková: Národnoštátne záujmy v postintegračnom období. – 1 vyd. – Nitra : UKF, 2017. – 350 s. – ISBN 978-80-558-1246-5.