Štátne skúšky Bc. PO + EŠ   DŠ/Ext.Š 

   Štátne skúšky Bc. PO + EŠ   DŠ/Ext.Š    Zloženie komisie:     predseda:       prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. členovia:        doc. Mgr. László Ȍllȍs, PhD. Mgr. Tibor Szentandrási, PhD. PhDr. Miriam Mlyneková, PhD. + zapisovateľka   15. 06. 2020 ŠD Nitra BSB-109     08.30 hod.     E x t e r n é    … Čítajte viac