Pozvánka na publikovanie v zborníkú

  Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako náhradu za neuskutočnenie konferencie plánuje vydanie odbornej knižnej publikácie na tému VOĽBY 2019/2020 – Kam kráčaš demokracia. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.politologiaupjs.sk/vyskum/.   Termín na zaslanie tém príspevkov a abstraktov je 30. november 2020. Svoje témy a abstrakty zasielajte, prosím, výlučne prostredníctvom online registračného formulára: https://forms.gle/fEu26DeriioRtrQB7 Editori pripravovanej … Čítajte viac