Pozvánka na publikovanie v zborníkú

 

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako náhradu za neuskutočnenie konferencie plánuje vydanie odbornej knižnej publikácie na tému VOĽBY 2019/2020 – Kam kráčaš demokracia. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.politologiaupjs.sk/vyskum/.

 

Termín na zaslanie tém príspevkov a abstraktov je 30. november 2020. Svoje témy a abstrakty zasielajte, prosím, výlučne prostredníctvom online registračného formulára: https://forms.gle/fEu26DeriioRtrQB7

Editori pripravovanej publikácie si vyhradzujú právo neschváliť publikovanie príspevku, pokiaľ sa svojím obsahom v abstrakte nebude týkať stanovenej témy publikácie.

Publikačný poplatok bude uhradený až po zaradení témy príspevku do plánovanej publikácie.

 

Kam kráčaš_demokracia 2020