1

Kolokvium „Svet v neustálom kolobehu“

Katedra politológie a euroázijských štúdií Vás srdečne pozýva na

XIII. kolokvium

Svet v neustálom kolobehu

 Utorok, 22. 11. 2016

KPEŠ, ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra

9:15
Otvorenie kolokvia

Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., prodekan FF UKF v Nitre

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., vedúci KPEŠ FF UKF v Nitre

9:25-11:45
Predstavenie novej publikácie a beseda k téme: Politický a štátotvorný význam veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície. Brno: Knowler 2016, 325 s.

Doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., KPEŠ FSV UCM v Trnave

11:00-12:30
Aktuálna téma: Americké prezidentské voľby: prednáška, analýza, beseda

Dušan Fischer, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Bratislava

13:15-14:30
Predstavenie novej publikácie a beseda k téme: Eseje o kríze. Bratislava: Politologický odbor Matice slovenskej 2016, 132 s.

Roman Michelko, Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava

14:45-16:00
Fórum inštitút pre výskum menšín: predstavenie výskumného pracoviska

Doc. László Öllös, PhD., Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

16:15-17:30
Predstavenie novej publikácie a beseda k téme: Rozhodovací mechanizmus v Európskej únii po východnom rozšírení. Bratislava: Univerzita Komenského 2016, 208 s.

Matúš Mišík, PhD., KP FF UK v Bratislave

17:30-17:40
Zakončenie kolokvia

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., vedúci KPEŠ FF UKF v Nitre

Stiahnuť program v pdf verzii