Pozvánka: Multikultúrne rozhovory III.

Občianske združenie Deltoton
a
Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre

Vás pozýva na podujatie

MULTIKULTÚRNE ROZHOVORY III.


Dátum:
5., 6. a 8. decembra 2016

Miesto konania: Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre,

Slančíkovej 1, 949 74 Nitra

Program:

Rozhovor s herečkou JUDIT BÁRDOS

5. decembra 2016 o 14.45, miestnosť č. 132

Rozhovor o rómskej kultúre –  RENÉ LUŽICA, etnograf, pedagóg Ústavu romologických štúdií  UKF v Nitre

6. decembra 2016 o 11.00, miestnosť č. 132

Rozhovor o osobnostiach rómskej hudby s hudobným vystúpenim – BARBORA   BOTOŠOVÁ, huslistka

6. decembra 2016 o 13.00, miestnosť č. 132

Rozhovor o židovskej kultúre – Mgr. KATARÍNA POTOKOVÁ, Židovská náboženská obec v Nitre

6. decembra 2016 o 14.45, miestnosť č. 132

Rozhovor s maratónskym bežcom GABRIELOM ŠVAJDOM

8. decembra 2016 o 11.00, miestnosť č. 132

Rozhovor o poľskej kultúre – MALGORZATA WOJCIESZYNSKA, šéfredaktorka časopisu Monitor Polonijny

8. decembra 2016 o 13.00, miestnosť č. 132

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky –

program Kultúra národnostných menšín 2016