Rozpis študentov na štátne skúšky – 1. opravný termín

Milí študenti a študentky, nižšie nájdete rozpis na prvý opravný termín štátnych skúšok, ktoré sa uskutočnia v mesiaci august.

Štátne skúšky Bc. – 1. opravný termín (denní+externí)

Štátne skúšky Mgr. – 1. opravný termín (denní+externí)