TÉZY KU SKÚŠKE Z DEJÍN FILOZOFIE v rámci rigorózneho konania (PhDr.) ak. r. 2023-2024 pre nefilozofov

Dejiny filozofie Ontologická problematika v antickej filozofii Antropocentrický obrat vo filozofii Podstata a význam Platónovej a Aristotelovej filozofie Prínos patristiky do filozofického myslenia Scholastická filozofia Renesančná prírodná a sociálna filozofia Filozofický racionalizmus a empirizmus Kant a nemecký idealizmus Marxizmus a pozitivizmus Fenomenologická a existenciálna filozofia Náboženské filozofické myslenie 19.–20. storočia Politické a sociálne myslenie 20. storočia Postmoderna … Čítajte viac

Dôležitý oznam!

Dňa 1. júla 2022 Akademický senát FF UKF v Nitre v súvislosti s organizačnými zmenami na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, schválil spojenie dvoch katedier, Katedry filozofie a Katedry politológie do jedného celku. Spojením vzniklo nové pracovisko s názvom Katedra filozofie a politológie FF UKF v Nitre. Toto je pôvodná stránka katedry politológie a euroázijských … Čítajte viac