List študentom

Vážené kolegyne a kolegovia,
za dvadsaťtri rokov pôsobenia katedry nemal ešte ani raz ani jeden jej vedúci dôvod osloviť v takej vážnej veci všetkých študentov naraz.
Nechcem teraz uvažovať, prečo sa vírus s takou intenzitou dostal do Európy. On SA sám nešíri, šíri ho nie často nerozumný HOMO SAPIENS.
V kritickej situácii najlepšie sa spozná charakter a pripravenosť človeka, komunity, inštitúcií, kontinentu i ľudstva. V pokojnej dobe sa viac darí piárčeniu a imidžovkám.
Sloboda bez reálneho poznania nevyhnutnosti a zodpovednosti je iba sloganové slovo ľahko zavesiteľné na bilbordy. Nejde o izolovaný pojem. Sloboda funguje iba s ďalšími kategóriami. Ale keď sa spojí s hedonistickým egocentrizmom, nejde už o slobodu, ale o jej karikatúru.
Hegel písal, že ľudstvo je nepoučiteľné. Boli by sme radi, keby sa mýlil. Po tieto dni viacej vnímame, že verejne prezentovanie a neustále opakovanie priorít hodnôt, resp. ich poradie nebýva vždy šťastné. Aj preto sme tam, kde sme. Zoberme si napr. slovo bezpečnosť.
Svet sa raz čiastočne upokojí, i keď bude iný ako na konci minulého roku.
Vyučovanie však pokračuje. Inak by hrozilo, že nás zasiahne lenivosť a teraz nebezpečná pasivita. Nechcem sa tváriť skúsene, ale poznám to z expedícií, aké je skazonosné v nepríjemnej kritickej situácii sedieť na zadku so založenými rukami, frflať, jojkať a nadávať. Zaklopem na drevo, ale vždy som sa s priateľmi v pohode vrátil. Život v civilizovanej časti však prehustili mnohé záujmy. Býva zložitejší, národnejší a nie vždy férový. Ale aj ten sa dá zvládnuť.
Kult pohodlia a konzumu sa nestal výdobytkom ekonomicky rozvinutej civilizácie, ale jej strategickou slabosťou. Homo sapiens sa aj kvôli vlastnej aktivite stal najzraniteľnejším druhom na Zemi.
Parafrázujúc J. P. Sartra možno povedať, že jeho podstata nespočíva v tom, ako sa tvári, čo si u sebe myslí, čo si o ňom myslia iní a ako je prezentovaný v oficiálnych komunikačných kanáloch, ale ako koná. A to najmä, keď treba veci meniť. Toto rovnako platí aj o inštitúciách.
Neviem odhadnúť, kedy sa fyzicky stretneme. Treba rátať, že aj po poklese šírenia vírusu, istý čas budeme žiť v obmedzených podmienkach.
1. Spolupracujte s Vašimi vyučujúcimi prostredníctvo „digitalizovanej“ výučby. Viaceré predmety sú už dobre rozbehnuté v nových podmienkach.
2. Vymieňate si informácie aj medzi sebou, samozrejme bez fyzického kontaktu.
3. Neviem, na aký termín posunieme štátnice, ale aj tak dokončite Vaše bakalárske a magisterské záverečné práce v pôvodných termínoch. Spolupracujte aj tu s Vašim školiteľmi.
4. Venujte náležitú pozornosť aj opatreniam univerzity súvisiacim s hrozbou šírenia vírusu, ktoré sú priebežne aktualizované na webstránke univerzity.

Netušil som, že rukávový šál, ktorý používam v chlade a vetre vo vysokých horách, si raz budem naťahovať na tvár, aj keď vykročím z domu v Podunajskej nížine počas predjaria.
Želám všetkým veľa zdravia, racionalitu namiesto paniky a čo menej stretnutí s nezodpovednými jedincami v málo zodpovednej dobe.

S pozdravom

Svetozár Krno