Ponuka stáže v OBSE tu:

MZVaEZ SR sa na nás obrátilo s ponukou stáže v OBSE pre študentov vysokých škôl. OBSE vypísalo výberové konanie na obsadenie 30 miest pre (neplatených) stážistov. Uzávierka prihlášok 25. 7. Informácie o stáži v OBSE:

Je možné čerpať štipendium na stáž cez program ERASMUS! Pokyny k stážam Erasmus:

Všetky potrebné formuláre, bližšie informácie a kontakty nájdete na stránke: https://www.ukf.sk/granty/erasmus/staz-krajiny-eu-a-ehp