Rakúsko-slovenská letná škola opäť v Nitre

Po trojročnej prestávke sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre opäť uskutoční Rakúsko-slovenská letná škola. Bude sa konať 10. – 19. júla 2022 a jej hlavným organizátorom je Katedra germanistiky FF UKF v úzkej spolupráci s Fachhochschule Burgenland v Eisenstadte. Letná škola je určená 15 slovenským a 15 rakúskym vysokoškolákom a mladým akademikom, ktorí sa chcú zdokonaliť … Čítajte viac

Oznam a ponuka nielen pre študentov politológie!

Dovoľujeme si informovať, že od dnešného dňa, t.j. 18. februára do 18. marca 2022 sa študenti univerzity/fakulty môžu prihlasovať do programu EU Career Ambasadors. Študenti, ktorí majú záujem prihlásiť sa do programu, vyplnia prihlášku na stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov EPSO: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_sk Kandidáti vybratí do užšieho výberu sa zúčastnia v polovici apríla krátkeho online … Čítajte viac

Ponuka EPSO nielen pre politológov

Milí študenti, nielen politológie! Dávame do pozornosti výberové konania​ EPSO pre študentov vysokých škôl. EÚ hľadá až 350 administrátorov v oblasti IKT + 205 asistentov. Ide o veľmi veľký nábor IT expertov a EPSO k tomu prikladá veľkú dôležitosť. ​ V prílohe sú všetky potrebné a dostupné informácie k daným pozíciám a postup na zaslanie … Čítajte viac

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE vo štvrtok 17. 02. 2022 14.30 – 15.00 vestibul Filozofickej fakulty  Informácie o fakulte a študijných programoch v ak. roku 2022/2023 Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre Stretneme sa vo virtuálnej miestnosti: https://meet.ukf.sk/DOD2022_KPES Adresa: Boženy Slančíkovej 1 (bývalý hotel Nitra, teraz ŠD UKF Nitra, … Čítajte viac

KARIÉRNE DNI NA UKF V NITRE!

Študentské centrum UKF aj tento rok pripravilo Kariérne dni UKF, ktoré sa uskutočnia 20. – 21. októbra 2021. Zážitkové workshopy pomôžu účastníkom získať nové praktické zručnosti a skúsenosti, či nájsť si dobrú prácu. Ponuka je naozaj pestrá. Viac informácii nájdete tu: Program kariérnych dní 2021

Dôležitý oznam!!!

Katedra Politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre otvára bakalárske aj magisterské štúdium.

Prihlášky možno podávať od 15.6.2021 do 15.8.2021!!!

Link na elektornickú prihlášku: 

https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-sa-na-studium

 

Fontos közlemény!!!
Értesítjük a kedves diákokat, hogy a nyitrai egyetem Politológia és eurázsiai tanulmányok tanszéke a
Filozófia karon bakalár és magiszter képzést is indít a 2021/22-es tanévben. Jelentkezéseket várjuk 2021.06.15-től 2021.08.15-ig.
Важливе оголошення !!!
Відкривається вивчення бакалавра та магістратури на кафедрі політології та 
євразійського навчання філософського факультету УКФ в Нітрі. Заявки можна подавати з 15.6.2021 до 15.8.2021.
Important announcement!!!
The Department of Political Sciences and Eurasian Studies of the Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, 
will provide Bachelor’s and Master’s studies during the next academic year 2021/2022. The applicant may submit their applications for study programmes from 15th June to 15th August 2021.
Важное объявление!!!
Кафедра политологии и евроазийских исследований Философского факультета Университета Константина Философа в Нитре 
будет обеспечивать обучение по программам бакалавриата и магистратуры в следующем учебном году 2021/2022. Подавать заявки на обучение по программам можно с 15 июня по 15 августа 2021 года.


https://youtu.be/JJapD3sWqSM

 

 

Etnicita v súčasnom svete / «Этничность в современном мире»

Medzinárodná vedecká konfernecia na tému Etnicita v súčasnom svete / Этничность в современном мире» odkaz na online vysielanie: www.youtube.com/watch?v=Pc3KqA-2WO8 Program / ПРОГРАММА: Časový rozdiel Nitra – Abakan je 5 hodín Čas / Время Téme vystúpenia / Тема выступления 14.4.2021 14 апреля 2021 года 10.00 – 10.05: Privítanie, preskúšanie spojenia, Otvorenie podujatia / Приветствие (приветственные слова, … Čítajte viac

Pozvánka na publikovanie v zborníkú

  Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako náhradu za neuskutočnenie konferencie plánuje vydanie odbornej knižnej publikácie na tému VOĽBY 2019/2020 – Kam kráčaš demokracia. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.politologiaupjs.sk/vyskum/.   Termín na zaslanie tém príspevkov a abstraktov je 30. november 2020. Svoje témy a abstrakty zasielajte, prosím, výlučne prostredníctvom online registračného formulára: https://forms.gle/fEu26DeriioRtrQB7 Editori pripravovanej … Čítajte viac